CEIP Es Vinyet

55.0070.00

Sin stock
DADES PERSONALS DEL NIN / A
Falta adjuntar fotografía del nin (màxim 2MB)
Falta adjuntar el dni del nin (màxim 2MB)
Falta adjuntar tarjeta sanitaria o seguro privat (màxim 2MB)
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Es obligatori indicar possibles al.lèrgies
Es obligatori indicar possibles malalties
Es obligatori indicar possibles discapacitats
DADES D'INTERÉS:
Es obigatori indicar AMIPA/AFA
Es obligatori indicar el nom del germà al centre
AUTORITZACIONS
Donat que el drets d’imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig.
El/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzen a l’Escola
El/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats
A recollir al/ma meu/meva fill/filla a l’escola a:
El pare/mare verifica tota la informació i firma el document.
Es obligatori acceptar les condicions
SKU: N/A Categoria:
 

Informació addicional

Socis Amipa

SI, NO