Escola Estiu Campos 2024

60.90465.45

Del 24 de juny al 10 de setembre.

Les inscripcions és duran a terme del 24 de maig al 5 de juny a la nostra web.

La inscripció presencial es farà el dia 3 de juny de 16’30 a 19’30h. al CEIP Joan Veny i Clar. 

 

LES INSCRIPCIONS ACABEN DIA 5 DE JUNY A LES 23:59H.

A partir d’aquesta hora, la inscripció entra en llista d’espera.  

En breu ens posarem en contacte per informar-vos si teniu plaça. 

En el cas de no tenir plaça, se vos tornaran els diners.

 

MATINERA (3€/dia)
MENJADOR (+6,50€/día). Els dies solts se pagaran directament al director/a de l'escola d'estiu. \nSi s'agafa Menjador, s'ha de agafar la Guarda corresponent.
ESCOLA D'ESTIU
Obligatori seleccionar alguna setmana
DADES PERSONALS DEL NIN / A
Falta adjuntar el dni del nin (màxim 2MB)
Falta adjuntar tarjeta sanitaria o seguro privat (màxim 2MB)
Falta adjuntar fotografía del nin (màxim 2MB)
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Es obligatori indicar possibles al.lèrgies
Es obligatori indicar possibles malalties
Es obligatori indicar possibles discapacitats
AUTORITZACIONS
Donat que el drets d’imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig.
El/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzen a l’Escola
El/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats
A recollir al/ma meu/meva fill/filla a l’escola a:
BONIFICACIONS
Falta adjuntar el document acreditatiu (màxim 2MB)
El pare/mare verifica tota la informació i firma el document.
Es obligatori acceptar les condicions
SKU: N/A Categoria:
 

Informació addicional

Juny

SI, NO

Juliol

Complet, 1º quinzena, 2º quinzena, NO

Agost

Complet, 1º quinzena, 2º quinzena, NO

Setembre

SI, NO