Què feim?

Dintre dels nostres serveis podeu trobar la realització de:

-Escoles matineres

L’escola matinera és una ferma aposta en la col·laboració per a la real conciliació de la vida laboral y familiar dels pares i mares que formen part d’aquesta comunitat educativa,atenent els seus fills i filles des de la primera hora del matí fins al moment d’incorporar-se a les seves aules amb la resta de companys i companyes.

El nostre és un plantejament senzill, d’acollida i comunicació per a pares/mares, alumnes i professors/professores.

Els menors són atesos per educadors qualificats que els introdueixen en el nou dia d’una manera gradual, matís important, perquè hem de tenir present en tot moment que encara hauran d’enfrontar-se a la resta de jornada lectiva. Per això, exercim activitats de baixa freqüència, com ara conta contes, dibuix i pintura de làmines, joc lliure i dirigit, etc.

-Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves.

Estan incloses dins de la que s’anomena educació no formal. Es poden dur a terme abans i després de les classes o bé durant l’espai del migdia.

Cal tenir en compte que no són assignatures curriculars però que gestionades pels professionals adients poden ser un complement i una ajuda per millorar resultats a les activitats pròpies del col·legi.

La nostra dilatada trajectòria en el lleure ens permet potenciar una llarga llista d’activitats i propostes innovadores fonamentades en l’educació en el lleure que desenvolupin els sentits dels infants a través de l’observació, l’experimentació, el raonament, el treball en equip i la creativitat, i que segueixin la nostra màxima d’aprendre mentre es gaudeix.

-Monitoratge en menjadors escolars

El servei de menjador escolar és un servei complementari de caràcter educatiu i social de suport als centres docents, desenvolupant hàbits i actituds saludables en l’alumnat en relació amb la nutrició, el que garanteix una dieta sana i equilibrada.

En el servei de menjador es posarà especial atenció a l’alumnat amb dificultats o reticències a l’hora de menjar, assegurant-nos de que els infants mengin de forma equilibrada i realitzant el primer control preventiu de possibles desordres alimentaris.

En el temps de l’esplai (abans i després del menjador), el joc lliure és molt importat per al desenvolupament afectiu dels infants i de les seves relacions. Per tal de que es pugui dur a terme de manera exitosa, és imprescindible la supervisió dels monitors en aquests moments, que es traduiria en vigilància passiva o activa- en tant que es poden prevenir o atendre accidents.

-Esports

Les activitats esportives tenen com objectiu desenvolupar les capacitats psicomotrius, cognitives, de socialització, convivència i coeducació alhora que fomenten hàbits saludables i d’acceptació del propi cos.

Majoritàriament, aquestes activitats de caire esportiu, es contemplen dintre de l’oferta d’activitats extraescolars realitzades als centres educatius els horabaixes, després de l’horari lectiu habitual. N’hi ha de molts de tipus, tot i que són destacables la psicomotricitat infantil, els esports com el bàsquet, volei, tennis, patinatge…, la introducció al món dels esports per als més petits, balls i expressió corporal, etc.

 

-Colònies d’estiu, Nadal i Pasqua

En temps de vacances escolars i per tal de poder tenir un espai perquè les famílies puguin  compatibilitzar el treball i la necessitat que els infants gaudeixin d’accions divertides i alhora formatives, organitzem en cada centre activitats lúdiques que suposen una opció ideal per a ocupar de manera activa, saludable i educativa el temps d’oci, afavorint la relació i convivència dels participants alhora que ens divertim i aprenem en un entorn segur i de confiança.

Podem adaptar-nos a qualsevol demanda per personalitzar al màxim les necessitats, tant horària, com temàtica,…)

La nostra metodologia de treball es basa en la participació activa de tots els nins i nines en les activitats i jocs proposats.

-Gestió i dinamització de Casals de Joves

Els Casals de Joves són espais on la joventut del municipi té la possibilitat de desenvolupar accions vinculades als seus interessos. Es tracta d’un lloc on es produeixen relacions interactives i dinàmiques, alhora que es poden dur a terme projectes socials, culturals i artístics, així com també és possible trobar una alternativa a l’oci convencional. A més, els Casals de Joves contribueixen a la integració dels nouvinguts i afavoreixen el foment de la convivència entre persones de diferent edat i cultura, donant pas a associacionisme entre els joves que comparteixen maneres de pensar i d’actuar.

-Cursos de director/a i monitor/a de temps lliure

Reconeguts i controlats pel Servei de Joventud de la Conselleria d’Afers Socials i Esports,  som una Escola de Formació que impartim i expedim títols oficials de Monitor/a de Temps Lliure i de Director/a de Temps Lliure.

Tenim la valuosa oportunitat de formar als nostres propis monitors i directors que després desenvoluparan els nostres projectes a partir d’un ideari comú. Donem la possibilitat als joves de rebre una formació de qualitat i els facilitam l’accés al mercat laboral.