Qui Som?

LÚDIC, som una organització que afavorim, gestionam i dinamitzam accions formatives, accions d’informació i acompanyament, accions educatives de qualitat, d’oci, esportives…

Tenim com a motivació donar el millor servei possible, amb les següents finalitats bàsiques:

Socialització: pretenem fonamentar totes i cada una de les distintes relacions intragrupals fent que els nostres usuaris axonsegueixin una bona resposta adaptativa envers les situacions col·lectives.

Exploració: mitjançant aquestes activitats, els participants de les nostres activitats, podran capficar-se dins certs àmbits que fins ara els hi eren desconeguts, contribuint així a una major globalitat.

Creació: amb la nostra acció, es potencien diferents opcions d’expressió creativa, tot prioritzant el protagonisme i el desenvolupament personal, a partir de les accions pròpies, sense decantar les activitats en grup i cooperatives, objectiu fonamental de la nostra intervenció pedagògica.

Caràcter lúdic: com a principi de la nostra intervenció, a les activitats que LÚDIC realitza hi predomina la voluntarietat i el sentit distès, no competitiu i lúdic de les accions que es desenvolupen.