Termes i condicions de venda

1. Condicions generals de devolucions i cancel·lacions dels nostres serveis
LÚDIC SERVEIS podrà acceptar o denegar la cancel·lació del servei dins dels 10 dies següents d’haver fet inscripció i pagament.

2. Detalls de la política de cancel·lació
Els clients que vulguin sol·licitar una cancel·lació i devolució ho hauran de realitzar via correu electrònic i hauran d’explicar detalladament els motius pels quals es fa aquesta
sol·licitud.

3. Motius pels quals es pot procedir a la devolució
– El client presentarà una raó vàlida* juntament amb sol·licitud, en el termini màxim de 10 dies des del pagament.
– Si el nostre equip de servei d’atenció al client confirma que existeix una raó vàlida* per a la devolució.
– Si el client presenta un informe vàlid que acrediti fraudulència.
– Si el servei pel qual és va realitzar el pagament, finalment no es duu a terme degut a motius propis de l’activitat o del servei, per exemple: falta d’inscripcions al servei /activitat.
* Es consideren raons vàlides:
– trasllat de residència demostrable.
– intervenció quirúrgica.
– desplaçament obligatori per raons ineluctables.
– defuncions/accidents.
– situacions familiars que desconfigurin l’estabilitat anterior, degudament acreditades.

4. Abús de sol·licituds de cancel·lacions
Als clients que sol·licitin devolucions repetides o consecutives se’ls podrà impedir la realització de futures inscripcions.

5. Observació per als clients de LÚDIC
Aquesta política de devolucions i cancel·lacions forma part del contracte amb el client de LÚDIC. Com a condició d’inscripció a les nostres activitats o serveis, el client reconeix que ha
llegit, entès i accepta els termes que regulen aquesta política de devolucions i cancel·lacions.