Escola Estiu Fornalutx 2024

95.00540.00

Del 1 de juliol al 30 d’agost.

 

 

Les inscripcions és duran a terme del 16 de maig al 4 de juny a la nostra web. 

 

La inscripció presencial es farà del 16 de maig al 4 de juny amb la treballadora social. 

MATINERA. Podeu triar matinera completa (de 07.30 a 09.00h) o matinera parcial (de 08.00 a 09.00h).
DADES PERSONALS DEL NIN / A
Falta adjuntar el DNI del nin (màxim 2MB). Adjuntar el DNI del pare/mare si l'infant no en té. Només admet imatge .jpg
Falta adjuntar fotografía del nin (màxim 2MB)
Falta adjuntar tarjeta sanitaria o seguro privat (màxim 2MB)
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Es obligatori indicar possibles al.lèrgies
Es obligatori indicar possibles malalties
Es obligatori indicar possibles discapacitats
AUTORITZACIONS
Donat que el drets d’imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig.
El/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzen a l’Escola
El/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats
A recollir al/ma meu/meva fill/filla a l’escola a:
BONIFICACIONS: 2º germà o més, famílies monoparentals i nombroses
El descompte només s'ha d'aplicar a partir del segon germà matriculat. Només triar un pic.
El pare/mare verifica tota la informació i firma el document.
Es obligatori acceptar les condicions
SKU: N/A Categoria:
 

Informació addicional

Juliol

Residents Juliol Complet, Residents Juliol 1a Quinzena, Residents Juliol 2a Quinzena, Residents no Juliol, No residents Juliol Complet, No residents Juliol 1a Quinzena, No residents Juliol 2a Quinzena, No residents no Juliol

Agost

Residents Agost Complet, Residents Agost 1a Quinzena, Residents Agost 2a Quinzena, Residents no Agost, No residents Agost Complet, No residents Agost 1a Quinzena, No residents Agost 2a Quinzena, No residents no Agost