Extraescolars Es Vinyet

20.00

En el moment de fer aquesta inscripció es pagaran 20€ per nin/a en concepte de reserva de plaça.

Aquesta reserva es descomptarà en el cobrament de la primera mensualitat de l’extraescolar.

Per a indicar quants dies que es vol fer l’activitat (1 o 2 dies) s’ha d’especificar en l’apartat “INFORMACIÓ ADDICIONAL”, just abans de realitzar el pagament.

 

* La inscripció per a Robòtica es farà el dia de la venda de llibres de manera presencial.

DADES PERSONALS DEL NIN/A
És obligatori indicar el nom i llinatges del nin/a
És obligatori indicar la data de naixement
És obligatori indicar el curs
És obligatori indicar un email
És obligatori indicar el telèfon de la mare
És obligatori indicar el telèfon del pare
DADES SANITÀRIES
DADES D'INTERÉS
Es obigatori indicar AMIPA/AFA
Es obligatori indicar el nom del germà al centre
DADES BANCÀRIES
És obligatori indicar el nom del titular del compte
És obligatori indicar el NIF del titular del compte
És obligatori indicar l'IBAN
AUTORITZACIONS
Donat que els drets d’imatge estan reconeguts a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, autoritzo:
Autoritzo a recollir al/la meu/meva fill/filla a l’escola a:
El pare/mare verifica tota la informació i firma el document.
Es obligatori acceptar les condicions
SKU: N/A Categoria:
 

Informació addicional

Play English (infantil)

SI, NO

Psicomotricitat

SI, NO

Bàsquet

SI, NO

Play English (primària)

SI, NO

Escacs

SI, NO

Patinatge

SI, NO

Ball Modern

SI, NO