Activitats extraescolars

Galeria de activitats extraescolars

Esports: Bàsquet - Patinatge - Multiesports - Psicomotricitat

Dansa: Ball Modern - Broadway - Zumba

Lúdic Ciència Divertida

Robòtica

Manualitats - Play English - Reforç Escolar - Ludoteca